CSR oraz Równość Płci

Działalność KILROY Group promuje zrozumienie i szacunek między kulturami. Aby zdefiniować ambicje i działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, zdecydowaliśmy się podjąć pierwsze kroki w kierunku CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i definiowania polityki równość płci.

Jesteśmy pewni, że poprzez odpowiedzialne zachowanie, możemy mieć pozytywny wpływ za równo na klientów, partnerów oraz rynki, w których operujemy. Wierzymy, że możemy szerzyć cenne wartości dla naszych pracowników, klientów, dostawców, władz i innych zainteresowanych stron.

Aby osiągnąć ten ambitny cel, skoncentrujemy nasze wysiłki na obszarach, gdzie zmiany z naszej strony są jak najbardziej możliwe. W ten sposób, chcemy także wysłać sygnał, że czyny mówią głośniej niż słowa. Dlatego nazywamy naszą strategię CSR "Walk-the-Talk".

Poniżej znajduje się dokument dotyczący CSR i Polityki Równość Płci:

CSR and Gender Equality policies

CSR and Gender Equality policies
The KILROY Group - CSR and Gender Equality policies. Updated April 2018.
DOWNLOAD (pdf, 0.8 mb)

 

Policies 2017 | Policies 2016 | Policies 2015

Kontakt